pokračuj na namestie.info
au-kosice.webnode.sk


"Názory na výstavbu nákupného centra môžu byť rôzne, ale každý sa musí tešiť z blížiaceho sa dokončenia. Oceňujem najmä nové pracovné miesta a parkovacie miesta v centre mesta. Sprevádzkovanie auparku môže prispieť aj k oživeniu centra mesta ako takého."
primátor R. Raši, Korzár, 16.2.2011julian bosak ml - Dobrý pán Raši, ako sa dívate na predaj Námestia osloboditeľov pre výstavbu Auparku?
( 08.12.2010 13:06 ) Najväčším problémom výstavby Auparku je to, že sa celá realizácia stavby predĺžila o niekoľko rokov a esteticky aj dopravne traumatizuje Košičanov.
z online diskusie s primátorom Richardom Rašim

Dovidenia Námestie..


Čo sa nám snaží Aupark spolu s EHMK, Photo Art centrom, Pavel Maria Smejkal, Erick Gudimard, Jožo Jarošík, podporovaní aj Ministerstvom kultúry SR povedať týmto billboardom? (V pozadí katedrála La Major v Marseille, ak máte Google Earth môžete sa pozrieť na 3D zobrazenie blízkej ulice)


PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZISKA – PEVNOSŤ BASTIÓNOVÁ V KOŠICIACH ODOVZDANÁ.

Pri výkopových prácach na Námestí osloboditeľov v Košiciach boli odkryté múry bastiónu citadely – vojenského opevnenia zo 17. storočia. Pamiatkový úrad SR vyhlásil toto archeologické nálezisko – pevnosť bastiónová – za národnú kultúrnu pamiatku.

Predseda petičného výboru Ladislav Rovinský dnes 5.augusta 2010 odovzdal 216 ks petičných hárkov s podpismi podporovateľov petície za zachovanie národnej kultúrnej pamiatky ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZISKA – PEVNOSŤ BASTIÓNOVÁ V KOŠICIACH.

V petícii podporovatelia žiadali Mesto Košice, ktoré je v zmluvnom vzťahu s investorom a zároveň má prenesený výkon štátnej správy, aby zaistilo ochranu nálezu počas výstavby a aby nález bol zachovaný a prezentovaný v celom odkrytom rozsahu na pôvodnom mieste a bol verejne prístupný.

V sprievodnom liste v mene petičného výboru požiadal primátora, aby zabezpečil vybavenie petície v zmysle ust. §5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. Zákona o petičnom práve.

Za tým účelom požiadal bezodkladne predložiť petíciu na najbližšie rokovanie Mestskej rady a následne Mestského zastupiteľstva, a to bez ohľadu na počet platných podpisov (petícia nesmeruje k vypísaniu referenda, ktoré má určený limit podpisov). Bezodkladne preto, aby sa zdržiavaním nezmaril cieľ petície.

(Petíciu podporilo podpísalo 6193 občanov Košíc, 1718 občanov Slovenska nekošičanov a 165 cudzincov.)

Ladislav Rovinský
Predseda petičného výboru

Citadela - NOVINKY

"Zvyšky historickej stavby rozdeľujeme na približne päť metrov dlhé časti, ktoré vkladáme do debnenia a po očíslovaní ukladáme na mieste stavby pod dozorom pamiatkarov," uviedol hovorca HB Reavis Slovakia Roman Karabelli (korzar.sk)

Ďalšie videá z likvidovania kultúrnej pamiatky za údajného dohľadu pamiatkárov tu: kosice.estranky.sk

Narodná kultúrna pamiatka ustupuje parkovisku

V týchto chvíľach prebiehajú v Košiciach na Námestí osloboditeľov prípravné práce na demontáž čerstvej národnej kultúrnej pamiatky Náleziska pevnosť bastiónová - Košice.

Bastión Leopold citedely - vojenského opevnenia zo 17. storočia. Demontáž nálezu začína len mesiac po jeho vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku.

Nižšie nájdete link na petíciu (formulár) za zachovanie nálezu na pôvodnom mieste v celom rozsahu, ktorú zatiaľ podpísalo vyše 2000 ľudí.

Petičný výbor vyzval dvomi listami F. Knapíka, aby v súlade so zákonom aj so svojimi kompetenciami primátora mesta a stavebného úradu podnikol účinné kroky na záchranu nálezu.

Vidíme, že sa tak nestalo, ani na listy nedošla odpoveď. (O intervenciu na záchranu nálezu bol písomne požiadaný aj prezident I. Gašparovič.)

Vážená redakcia,

máte jedinečnú príležitosť byť pri tom, ako unikátna národná kultúrna pamiatka ustupuje parkovisku pre obchodno-zábavné centrum.V Košiciach, 24. 6. 2010

Za petičný výbor:
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
Spolok.Kosice@gmail.com

PETÍCIA

ZÁCHRANA KOŠICKEJ CITADELYTento výnimočný nález už je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Pamiatkového úradu bude nález chránený zo zákona.

Úctyhodný rozsah hradieb môžete vidieť na videu TV Naša. alebo na týchto fotkách .

Avšak reálne tu hrozí úplne iný scénár, že už nebude čo chrániť. Evidentné podkopanie múra bez akéhokoľvek spevnenia svahov môže viesť k jeho samozničeniu zosunutím. Nález investorovi príliš prekáža na to, aby ho od takéhoto konania odradila prípadná pokuta, ktorá je malým zlomkom z celkovej výšky investície. Okrem toho existuje predbežná dohoda o zachovaní iba malého fragmentu múra zakomponovaním do budúcej stavby. Takúto „prezentáciu“, podradenú a prispôsobenú budúcej novostavbe, považujeme za výsmech prístupu Európskeho hlavného mesta kultúry k tak unikátnemu nálezu a k histórii vôbec.

Preto sa Spolok na podporu skrášľovania Košíc rozhodol vypísať petíciu. Petíciou žiada zachovať a prezentovať nález na svojom mieste a v plnom rozsahu, ktorý vypovedá o mohutnosti bývalej pevnosti (zaberala 25 hektárov!). Odozva je skvelá, za dva víkendové dni na jednom stanovisku podpísalo petíciu 500 ľudí. Je to pre nás dobrý signál, že téma Košičanov zaujala a že nie sme ľahostajní k historickým pamiatkam.

Musíme však konať rýchlo, aby sa katastrofický scénár nenaplnil. Preto sa Spolok obracia s prosbou aj na vašu výpomoc pri šírení petície vo vašom okolí. Hoci aj čiastočne vyplnené hárky môžete zasielať na adresy členov petičného výboru, odovzdávať do MiC Košice (v budove OD Dargov), alebo ináč po telefonickej dohode.

S pánom Rovinským chceme zúročiť skúsenosti z úspešnej petície za záchranu ťahanovského lesa. Verím, že s Vašou pomocou sa nám to isté podarí aj v tomto prípade.

O vývoji situácie vás chcem informovať.

PETÍCIA

Odkryli základy Citadely, KOHO to zaujíma?!
Rozostavaná citadela, začatá v druhej polovici 17. stor. vojenskými staviteľmi, podľa obvyklých talianskych vzorov, neskôr poslúžila ako útočisko pre nepriateľa, preto ju nedostavanú cisárskym nariadením v roku 1713 zbúrali. O zbúraní sa síce zachovali písomné zmienky, nikto však dosiaľ netušil, do akej miery bola rozostavaná a ani to, ako dôsledne bola zbúraná. Teda dve neznáme. Dodnes to boli všetko iba dohady. Istý čas si historici mysleli, že sa tam nenájde nič, s výnimkou odtlačkov zemných valov. A hľa toto...Plán košickej citadely od plukovníka Jakuba von Holsta z roku 1671 na kópii Štefana Halmosa z roku 1910. Čítajte viac o Citadele, ktorej zvyšky našli na Námestí osloboditeľov..

Takto by mohla vyzerať Citadela zrekonštruovaná


Námestie osloboditeľov na skládke


Nájdi rozdiel
(V Žiline sú ďalej, pozrite sa.)

z vtáčej perspektívy


od Dargova


od zastávky pri Dargove


od lekárne


Z Južnej triedy


od Palackého


z Bajzovej


od plavárne


od Senného trhu


z Bottovej


s výhľadom na najkrajšiu budovu v centre


z priľahlých blokov


zo starých domčekov


z bloku na Palackého


zo Slovanu a z balóna
pokračuj na namestie.info