úvod
fórum
(Video je rozdelené na 7 približne 10 minútových častí. Dá sa v nich navigovať pomocou šípok na krajoch videa, či náhľadoch, ktoré sa objavia po prejdení kurzorom na video.)

Eduard Chmelár
Od nežnej revolúcie, ako premárnenej šance na Slovensku, sa dostávame ku globálnemu obrazu súčasnej civilizácie. Kapitalizmus nie je najlepším systémom a jeho zmena je nevyhnutná, ale zatiaľ nemáme alternatívu. Hrozia nám ekologické katastrófy a vyčerpanie zdrojov a my nie sme pripravení. Popísané sú aj spôsoby mediálnej manipulácie a taktika popierania a bagatelizovania hrozieb. Nikam nevedú ani žabo-myšie vojny ľavice a pravice. Socializmus nebol alternatívou. Odpoveďou by mohli byť mechanizmy globálneho práva. Aj o tom hovorí historik, mediálny analytik a občiansky aktivista Eduard Chmelár.

© nezavisli.blogspot.com