úvod
fórum
(Video je rozdelené na 9 približne 9 minútových častí. Dá sa v nich navigovať pomocou šípok na krajoch videa, či náhľadoch, ktoré sa objavia po prejdení kurzorom na video.)

Michal Havran ml.
Je toto najlepší systém, aký sme kedy vymysleli? Michal Havran ml. hovorí o súčasnom stave spoločnosti a našich víziách do budúcna. Našej schopnosti uvažovať nad niečim iným ako ideológii laisser-faire. Akú úlohu zohrávajú médiá. O bulvarizácii správ o vývoji nezamestnanosti. Nedostatku informácií o dopadoch sťahovania za prácou. O potrebe vedeckej analýzy, ktorá je nutná k tomu, aby sme mohli spraviť krok vpred. O minulých pokusoch spraviť to ináč. O strate našej identity. O prístupe korporácií. O možnosti zmeny. O príkladoch v histórii. O sile občianskej angažovanosti. O úlohe náboženstva a kritike súčasného systému jej predstaviteľmi. A odkaze Ježiša Krista.
www.jetotak.sk

© nezavisli.blogspot.com