úvod
fórum
(Video je rozdelené na 7 približne 10 minútových častí. Dá sa v nich navigovať pomocou šípok na krajoch videa, či náhľadoch, ktoré sa objavia po prejdení kurzorom na video.)

Ladislav Hohoš
Od otázky: Ako pomenovať súčasný systém? cez jeho analýzu, od historického vývoja k súčasnému stavu sa dostávame k otázkam, kam sa to celé môže uberať, a čo s tým. Do úvahy pripadá protofašizmus, zelená diktatúra, genocída, menticída, teda redukcia obyvateľstva, až k optimistickejším scenárom civilizovanejších riešení globálne spravodlivejšej spoločnosti.
www.fphil.uniba.sk

© nezavisli.blogspot.com