úvod
fórum
(Video je rozdelené na 8 približne 10 minútových častí. Dá sa v nich navigovať pomocou šípok na krajoch videa, či náhľadoch, ktoré sa objavia po prejdení kurzorom na video.)

Karol Ondriaš
Pán Ondriaš hovorí o súčasnom systéme porovnávajúc ho s bývalým systémom reálneho socializmu, ktorý sme tu mali. Porovnáva jednotlivé aspekty ovplyvňujúce kvalitu života. Uvádza štatistické údaje o hospodárskom raste, kriminalite, narkománii, počet návštev u psychiatra atď. Hovorí aj o chybách, ktoré sa stali v bývalom režime, no kladie ich do kontrastu so zločinmi súčasného kapitalistického. Porovnáva dodržiavanie ľudských práv, kresťanských desatoro i rozmer slobôd vieroviznania, slova, pohybu. Dostáva sa ku globálnym problémom, ktorým čelíme a pýta sa, na čom možno zjednotiť ľudstvo a ponúka aj odpoveď.
www.ondrias.sk

© nezavisli.blogspot.com